Medisch Secretaresse Polikliniek Anesthesie

Patiënten die een operatie moeten ondergaan krijgen een afspraak op de poli anesthesie. Zij spreken dan de apothekersassistente, een verpleegkundige en daarna de anesthesist. Tijdens dit consult worden afspraken gemaakt over het wel of niet gebruiken van medicijnen, eten en drinken voor de operatie en pijnbestrijding. Dit alles om de anesthesie tijdens de operatie goed […]